Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

iamstrong
11:28
5669 80e2
Reposted bydancing-shoes dancing-shoes
iamstrong
11:22
5590 6acd
Reposted byoczekiwanianiepoprawnie
iamstrong
06:34
2288 4bae 500
Reposted bymodalnasasorizanoko

May 20 2017

20:29
6848 f5e8 500
Reposted fromamatore amatore viaclerii clerii
iamstrong
20:24
Wybaczyła mu czekanie. Wiadomości, których nie wysyłał. Zdjęcia, których nigdy nie było. Życia, w których go szukała. Wybaczyła mu. Bo co innego można zrobić wobec kochanego człowieka, który nigdy nie miał odwagi, aby z Tobą być? Wybaczyła mu, bo on był jej wszystkim, a ona jego niczym... 
— znalezione
iamstrong
20:22
0028 2fa5 500
Reposted fromLukrecja Lukrecja viagdziejestola gdziejestola
iamstrong
20:16
Myśli, których się nie zdradza, ciążą nam, zagnieżdżają się, paraliżują nas, nie dopuszczają nowych i w końcu zaczynają gnić. Staniesz się składem starych śmierdzących myśli, jeśli ich nie wypowiesz.
— Éric-Emmanuel Schmitt - Oskar i pani Róża
iamstrong
20:15
- A jak wygląda twoje szczęście? - pytam. - Zszywam to szczęście z powrotem do kupy - odpowiada. - Podarło się? - Kompletnie. Ale, wiesz, da się je uratować. Trzeba tylko użyć innych nitek - mówi. - Może to też kwestia materiału.
— Żulczyk
iamstrong
20:14
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.
19:34
5788 c027
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
iamstrong
19:32
Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu.   
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"
iamstrong
19:27
6820 f73f
Reposted byarndancing-shoes

May 17 2017

iamstrong
18:00
2666 943d
Reposted bythe-impossible-girldepressiverealism3u3ablackcatcamillee

May 16 2017

iamstrong
19:22
8933 69d1
Reposted bynoticemeluvsickpannakiesinto-blackMargheRita86amkejtbadassfromhellmyrla
iamstrong
19:18
8835 ce2a
iamstrong
19:12
8655 ae55
Reposted byniedonaprawieniahash
iamstrong
19:11
Czasem pragniemy gwiazdy z nieba, a i ją - jak okazuje się - możemy otrzymać.
iamstrong
19:10
8567 e1e0 500
iamstrong
19:07
Odsuń od siebie strach, zaufaj drodze, na którą prowadzi Cię życie.
Reposted bylojournalalisskaateebretellafeliz
iamstrong
19:02
8152 be3f
Reposted byniedonaprawieniakaateeaffascinantehomczicoolstorybro23oversensitiveyourhabit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl